Tin cậy

App Transfer Pro

all-you-can-eat
1.86MB
Tải về
Tải về 500 - 3k
Phiên bản 1.5 1 năm trước

Mô tả của App Transfer Pro

App Transfer Pro - Now Share your apps with ease, App transfer Pro helps you to share your Google play Apps with your friends through Bluetooth, Email, Gmail, Dropbox, WiFi-Direct and etc. Now every app on your Pal's phone can be on your Phone Through App Transfer Pro.

Features of App Transfer Pro:

-Smart Search: Type first alphabet of the app you need to search and you will get the list of all the apps related to it below the search bar, typing the next alphabet will only refine the search bar

-Application Info: App info contains Name of the app, Package Name, Version Name, Version Code and Size of the application.

-App Transfer- Now Transfer your apps through Bluetooth, WiFi-Direct, Email, Gmail, Dropbox and etc.

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">App Chuyển Pro - Bây giờ Chia sẻ các ứng dụng của bạn một cách dễ dàng, App chuyển Pro giúp bạn chia sẻ Google Apps của bạn chơi với bạn bè của bạn thông qua Bluetooth, Email, Gmail, Dropbox, WiFi-Direct và vv Bây giờ mọi ứng dụng trên điện thoại của Pal của bạn có thể được trên Điện thoại của bạn thông qua App Chuyển Pro.

Đặc điểm của App Chuyển Pro:

-Smart Tìm kiếm: Gõ chữ cái đầu tiên của ứng dụng bạn cần phải tìm kiếm và bạn sẽ nhận được danh sách của tất cả các ứng dụng liên quan đến nó bên dưới thanh tìm kiếm, gõ bảng chữ cái tiếp theo sẽ chỉ tinh chỉnh thanh tìm kiếm

-Ứng Dụng Thông tin: Thông tin App chứa Tên của ứng dụng, gói tên, phiên bản tên, phiên bản mã và kích thước của ứng dụng.

-App Chuyển giao Bây giờ chuyển các ứng dụng của bạn thông qua Bluetooth, WiFi-Direct, Email, Gmail, Dropbox và vv</div> <div class="show-more-end">

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho App Transfer Pro

3
1
5
0
4
0
3
1
2
0
1
0

Đánh giá App Transfer Pro

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên App Transfer Pro, hãy là người đầu tiên!

Cờ App Transfer Pro

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 1
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 1
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng all you can eat
Cửa hàng all-you-can-eat 3.32k 468.62k

Tải về các ứng dụng tương tự trên App Transfer Pro

Thông tin APK về App Transfer Pro

Phiên bản APK 1.5
Khả năng tương thích Android 2.1+ (Eclair)
Lập trình viên Trigma


Tải về App Transfer Pro APK
Tải về